Karpal Tünel
Karpal tünel nedir?
El bileğinde bağlar ve küçük kemikleri karpal tünel adını verdiğimiz bir tünel oluşturur. Bu tünelin içinden 9 adet kas kirişi ile median sinir geçer.

Median sinir; ilk üç parmak ve dördüncü parmağın yarısının duyusunu verir. Ayrıca el içinde bazı küçük kasları hareket ettirir.

Karpal Tünel Sendromu (KTS) nedir?
Mediyan sinirin karpal tünelde sıkışmasıdır.

KTS'nin Sebepler nelerdir?
KTS birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilmekle birlikte bazı hastalarda altta yatan neden saptanamaz. Ancak çeşitli aktivitelerin buna zemin oluşturduğu bilinmektedir.

KTS'ye neden olabilecek durumlar şöyle sıralanabilir:
Belirtileri nelerdir?
Ağrı sıklıkla künt veya sızlayıcı olabilir. Dirsek ön tarafında ve omuz dış kısmına yayılabilir.

KTS'nin en tipik başvuru nedeni geceleri uykudan uyandıran ağrılarıdır. Buna bağlı uyku bozukluğu sık görülür. Hastalar uyuşukluğu gidermek için elini silkeler veya sıcak suyun altına tutarlar.
-Uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, yanma
-Tenar (avuç içinin başparmak tarafındaki kasları) kaslarda atrofi (erime- küçülmesi)
-El parmaklarında kuvvet azlığı
-Bazı hastalar ellerindeki cisimleri düşürmekten yakınırlar ve bunu ellerinin kuvvetsizliğine bağlarlar. Halbuki sorun parmak uçlarındaki duyusal sorunlardan kaynaklanır.

Tanı:

Tedavi:


Ameliyata nasıl karar verilir?
Cerrahi olmayan yöntemlere yanıt alınamadığında, ilerleyici veya inatçı sinirsel değişiklikler veya kas zayıflığı bulunduğunda ameliyat gereklidir.

Ameliyatta yapılan işlem nedir?
Ameliyatta el bileğine 2-3 cm'lik kesi ile girilir. Mediyan sinirin üzerindeki transvers bağ kesilir. Böylece sinirin üzerindeki baskı kaldırılır.

Mediyan sinir sıkışmasına bağlı olarak elde uyuşma ve ağrı
Karpal tünel
El bileği ateli